ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Concrete CMS 5.6
Version : 5.6.4.0
Votes: 3

Screenshot

Concrete CMS makes running a website easy. Go to any page in your site, and a editing toolbar gives you all the controls you need to update your website. No intimidating manuals, no complicated administration interfaces - just point and click.

  Space Required : 37.11 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 26-02-2019

Features
  • WYSIWYG text editor
  • In-context editing toolbar – change your website as you surf!
  • Automatic navigations – add a page anywhere and it's updated everywhere
  • Preview your changes before publishing
  • Track versions, and compare differences between them
  • File manager with bulk upload and image manipulation using Picnik (Picnik integration in v5.3)
  • And much more