ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
FlatPress
Version : 1.0.3
Votes: 17

Screenshot

FlatPress is a blogging engine that saves your posts as simple text files. Forget about SQL! You just need some PHP.

  Space Required : 1.68 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 12-06-2015

Features
  • Standard-compliant (XHTML valid)
  • No need to fiddle with SQL
  • Easy to backup! Just copy one directory
  • Easy plugin system
  • Widget support
  • Easy to customize with themes (powered by Smarty)