ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Family Connections
Version : 3.8.0
Votes: 36

Screenshot

Family Connections is a Private Social Networking Share pictures and videos. Have discussions. Start a family tree.

  Space Required : 24.51 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 20-08-2022

Features

Private

Privacy is a big part of Family Connections. Your site is password protected and you control who has access and who doesn't.

Photos/Videos

Share photos safely and securely. Upload from your computer or import them from Instagram. Share videos through YouTube.

Communicate

Have a discussion on the message board, chat in real time, start a blog or even send private messages.

Calendar

Never forget a birthday, anniversary or other important date. Send out invitations and keep track of who's coming and who's not.

Family Tree

Collabrativly discover your family history by building a family tree.

Address Book

Organize contact information like email, phone and address.