ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
HelpDeskZ
Version : 2.0.2
Votes: 37

Screenshot

HelpDeskZ is a FREE and Open Source help desk solution for your business. It is easily integrated to your site and support requests can be created via email or web-based forms. It will give you a friendly interface for your site's tickets management. You can create a wide knowledge base for your customers and with the opportunity to create Canned Responses for the most popular requests, your will improve your support sytem productivity. In resume, powerful, easy to use, reliable, open source and FREE.

  Space Required : 17.43 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

  Release Date : 10-03-2021

Features
 • Unlimited staff and users

 • Unlimited departments

 • Ticket priority levels

 • Ticket attachments

 • Canned responses

 • Knowledgebase integrated

 • Custom fields to have additional information

 • Login-Share system to integrate your help desk to third-party applications

 • Multilanguage

 • Autoclose tickets after X hours

 • SMTP mail options

 • Allow the use of SEO-friendly URLs

 • Ability to open or answer tickets via e-mail (pipe or IMAP)

 • Two-factor authentication

 • API tool