ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Fiyo CMS
Version : 2.0.6.1
Votes: 15

Screenshot

Fiyo CMS is one of hundreds Content Management System available on the internet. Fiyo CMS is a software that allows a person to add and / or manipulating (changing) the content of a Web site.

  Space Required : 10.53 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 13-01-2016

Features
 • EASY DESIGN

  Fiyo theme is very easy once created. You can convert from HTML and CSS or template from sites you have previously made.

 • SEO OPTIMIZED

  Each person will visit your site because Fiyo have invited a search engine to display the first page of the site. And also comes SEF Optimizer.

 • FAST LOAD

  Fiyo designed for easy access and quick response. Lightweight and reliable system that will provide comfort to anyone who uses Fiyo.

 • STRONG SCURITY

  Fiyo has been equipped with a safety system that is ready to protect your site from any disturbance. You can move AdminPanel to place wherever you like.

 • NEAT CONSTRUCTION

  Construction Fiyo very structured so as to make it easier to develop. Content and addons presented neatly in categorization.

 • RESPONSIVE

  Fiyo can be accessed anywhere, either in desktop, mobile, or table. AdminPanel of Fiyo responsive CMS already supports the features that make the website customize the appearance of media you use.