ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
InvoicePlane
Version : 1.6
Votes: 44

Screenshot

InvoicePlane is a self-hosted open source application for managing your quotes, invoices, clients and payments. InvoicePlane is an open source software which was built to offer a free application for client management, invoicing and payment tracking.

  Space Required : 32.84 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 3

  Release Date : 05-12-2022

Features
Easy Invoicing
InvoicePlane makes it easy to create new invoices with some simple clickss: dd saved products, set taxrates and send the invoice via email to the customer from within the app.

Manage your Customers
The application provides CRM-like management for your customers. Enter contact details, notes or add custom fields for your own details like project identiefiers.

Quotes for Customers
Send a quote to your client. He can approve it with a single click from the InvoicePlane web-panel so you can start to work on the project or deliver the listed items.

Customize InvoicePlane
You can customize InvoicePlane to make sure it will fit your needs: currencies, application interface, email templates, invoice groups, taxes and quote or invoice templates.

Track all Payments
Enter Payments for Invoices in InvoicePlane and keep track of the clients balance. All payments can be linked to an invoice to track the payments with different payment methods for them.

Let your Clients use PayPal
Register your merchant account at PayPal.com, enter your credentials and InvoicePlane is ready to provide easy and one-click online payments via PayPal to your clients.