ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
AJAX Chat
Version : 0.8.8
Votes: 22

Screenshot

AJAX Chat is a free and fully customizable open source web chat implemented in JavaScript, PHP and MySQL which integrates nicely with common forum systems like phpBB, MyBB, PunBB, SMF and vBulletin.

  Space Required : 1.25 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 18-04-2016

Features
 • Usable as shoutbox
 • Multiple channels
 • Private messaging
 • Private channels
 • Invitation system
 • Kick/Ban or Ignore offending Users
 • Online users list with user menu
 • Emoticons/Smilies
 • Easy way to add custom emoticons
 • BBCode support
 • Optional Flash based sound support
 • Optional visual update information (changing window title)
 • Clickable Hyperlinks
 • Splitting of long words to preserve chat layout
 • Flood control
 • Possibility to delete messages inside the chat
 • IRC style commands
 • Easy interface to add custom commands
 • Possibility to define opening hours for the chat
 • Possibility to enable/disable guest users
 • Persistent client-side settings
 • Multiple languages (auto-detection of ACCEPT_LANGUAGE browser setting)
 • Multiple styles with easy layout customization through stylesheets (CSS) and templates
 • Automatic adjustment of displayed time to local client timezone
 • Standards compliance (XHTML 1.0 strict)
 • Accepts any text input, including code and special characters
 • Multiline input field with the possibility to enter line breaks
 • Message length counter
 • Realtime monitoring and logs viewer
 • Support for unicode (UTF-8) and non-unicode content types
 • Bandwidth saving update calls (only updated data is sent)
 • Optional support to push updates over a Flash based socket connection (increased performance and responsiveness)
 • Survives connection timeouts
 • Easy integration into existing authentication systems
 • Sample phpBB2, phpBB3, MyBB, PunBB, SMF and vBulletin integrations provided
 • Separation of layout and code
 • Well commented Source Code
 • Developed with Security as integral part - built to prevent Code injections, SQL injections, Cross-site scripting (XSS), Session stealing and other attacks
 • Tested successfully with Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari and Konqueror - built to work with all modern browsers :)