ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
PHP Address Book
Version : 9.0.0.1
Votes: 6

Screenshot

PHP Address Book is a Simple, web-based address & phone book based on PHP and MySQL.

  Space Required : 3.72 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 14-10-2017

Features
  • Manages contacts & groups.
  • Exports Excel, vCard - Import vCard, LDIF (ThunderBird).
  • Show geographical maps of groups.
  • Protects the site with a login.
  • Detects and displays over 12 languages.
  • Displays the next birthdays.
  • Optimized for Browser, iPhone and Print.
  • Support ActiveSync for iPhone and Android.
  • Shows birthdays in iPhone calendar.
  • Authentication based on User/Password or IP-Address/-Range.