ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
appRain
Version : 4.0.5
Votes: 3

Screenshot

appRain is one of the first officially released Opensource Content Management Framework (CMF). CMF is a new web engineering concept where "CMS (Content Management System)" and "Framework" perform together to produce endless varieties of output in a very limited time. appRain, published with lots of extensive features to reduce our development work time. It satisfies both Client and Developers with a safe and quality output. Finally appRain is a single platfrom with both facilities of CMS and Framework. CMS makes the work faster with less effort and Framework contribute to implement complex demand.

  Space Required : 11.32 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 20-04-2023

Features
Develop Web Applications Easy and Faster
appRain is both a CMS and a framework. appRain can be used for basic and large-scale web application deployments.

Archive and Share
Never develop a module multiple times again: appRain helps archive your work for future use.

Help, Documentation, and Participation
appRain has a vairty of documentaion to help you work.