ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
ClipperCMS
Version : 1.3.3
Votes: 2

Screenshot

ClipperCMS is a flexible and powerful open source content management system. You can use this web software to build websites, personal blogs and also complex and dynamic applications. The CMS has been built keeping ease of use and simplicity in mind. If you are a Designer, a Developer or a Content Editor, you will love it!

  Space Required : 15.18 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 01-12-2016

Features
For Developers
ClipperCMS is a robust and lightweight PHP CMS that will allow you to build a wide range of websites.

For Content Editors
With the flexibility of ClipperCMS you can add and change the content with ease.

For Designers
With ClipperCMS you don't need to learn any templating system. Your HTML/CSS code is already a template.