ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Burden
Version : 3.0
Votes: 3

Screenshot

Burden is a full featured task management app written in PHP. The script provides an easy way to add, edit or delete tasks. Tasks are highlighted in different colours depending on their importance and whether or not they are overdue. Each task can also be marked as completed or incomplete. Full sorting and task searching is also included.

  Space Required : 0.97 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 19-02-2015

Features
  • Tasks can be added via cURL.
  • Tasks can be marked as important to highlight critical tasks.
  • Overdue tasks are highlighted clearly.
  • Tasks can be sorted into categories.
  • Variety of sorting options.
  • Works well on mobile devices due to a responsive layout.
  • Beautiful notifications system thanks to Bootstrap Notify.