ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Manage Your Team
Version : 1.5.1
Votes: 5

Screenshot

MyT (Manage Your Team) is an extremely powerful project management tool, and it's easy to use for both administrators and end-users with a really intuitive structure. It's a free open source task management and project management system, based on Yii Framework, easy to use and with a great perspective of growth for the future. You can create one or more Projects and manage several types of Tasks for each one. You can also create and manage Timesheet hours. Myt can send email notifications based on some events, such as Task assignments and Project associations. All features are configurable from the Administration Panel.

  Space Required : 30.92 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 21-08-2016

Features
Project Management
Awesome project management feature. Project hierarchy support, project assignment notification and much more.

Task Management
All your project tasks under control. Easy monitoring of all your task by advanced filtering and mail notification.

Cloud Storage
Innovative attachment storage. Built-in cloud storage support for attachment ( Mega ) or directly on your host.

TimeCard Management
Time Card based charge like no others. Keep track of all effort spent by your resources by managing it via intuitive time card based area, you can also export it and make simple reports.

Customizable settings
Customize MyT as you like. No need to change files for change MyT settings, you can do all via application.

Multiple Users
Role based permission and groups. Predefined and fully customizable roles, to fit all your needs.