ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Ampache
Version : 5.6.1
Votes: 42

Screenshot

Ampache is a web based audio/video streaming application and file manager allowing you to access your music & videos from anywhere, using almost any internet enabled device. Ampache's usefulness is heavily dependent on being able to extract correct metadata from embedded tags in your files and/or the filename. Ampache is not a media organiser; it is meant to be a tool which presents an already organised collection in a useful way. It assumes that you know best how to manage your files and are capable of choosing a suitable method for doing so.

  Space Required : 122.30 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 18-05-2023

Features
Music collection
Browse and manage your music collection through a simple web interface. Synchronize local and remote catalogs to an unique consistent collection.
Music streaming
Stream your music to your preferred player, control it with Localplay or directly listen on the web page with HTML5 player.
Open source
Completely Free and Open Source since 2001, GPLv2 license.
Ampache everywhere
Listen to your music from your phone, tablet or television. At home, at work or in vacation: get Ampache everywhere using a compatible client!