ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Postfix Admin
Version : 3.3.13
Votes: 10

Screenshot

Postfix Admin is a web based interface used to manage mailboxes, virtual domains and aliases. It also features support for vacation/out-of-the-office messages.

  Space Required : 6.09 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 09-12-2022

Features
  • Web based administration for a virtual Postfix mail server
  • MySQL or PostgreSQL database support
  • Fetchmail support
  • Vacation / auto-reply support
  • Squirrelmail / Roundcube integration