ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
ProjectPier
Version : 0.8.8
Votes: 49

Screenshot

ProjectPier is a Free, Open-Source, self-hosted PHP application for managing tasks, projects and teams through an intuitive web interface. ProjectPier will help your organization communicate, collaborate and get things done Its function is similar to commercial groupware/project management products, but allows the freedom and scalability of self-hosting

  Space Required : 8.13 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 2

  Release Date : 12-01-2015

Features
  • Web-Powered: PP is completely web based
  • Easy: PP is focused on simple concepts and usability to provide an easy to use solution
  • Organized: PP organizes your projects into Milestones, Messages, Tasklists, Tasks and Files.
  • Everywhere: E-mail notifications for new milestones, tasks, messages and comments mean that your users can stay in the loop without checking the site.
  • Free and Open: ProjectPier is open source and Free Software, and will always be free as in speech and as in beer (Honest Public Licence, modified GPL)
  • No Restrictions: PP allows an unlimited number of Projects, Clients, Users, and every other object. ProjectPier wants to help you get things done, not get in the way.