ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Symfony3
Version : 4.4.49
Votes: 13

No screen shot available

Symfony aims to speed up the creation and maintenance of web applications, and to replace the repetitive coding tasks by power, control and pleasure. Symfony is aimed at building robust applications in an enterprise context. This means that you have full control over the configuration: from the directory structure to the foreign libraries, almost everything can be customized.

  Space Required : 46.61 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 28-11-2022

Features
 • Security: Customize the Security Features with ease;
 • Security: Restrict Security Firewalls to specific Hosts;
 • Stopwatch: A Stopwatch Tag for Twig;
 • Debug: Better Error Messages for missing Classes and Functions;
 • Debug: Easier debugging of not-found resources;
 • Debug: Quicker Access to the Profiler when working on an API;
 • DomCrawler: Schema-relative URLs;
 • DomCrawler: Namespaces auto-discovery in DowCrawler;
 • DomCrawler: Disabling internal Validation of DomCrawler;
 • Console: Show logs in console;
 • Console: Console improvements;
 • Console: Better Console Integration with third-party Tools;
 • HttpFoundation: Using Constants for HTTP Status Code;
 • HttpFoundation: Limiting Session Metadata Writes;
 • HttpFoundation: The Request Stack;
 • Config: Dumping the default Configuration for an Extension;
 • Process: Limit a Process Run with an idle Timeout;
 • Process: Flushing stdout and stderr on a Process;
 • Form: Great Form Panel in the Web Profiler;
 • Validator: A better Callback constraint;
 • Validator: A more powerful image validator;

No Screenshots Available