ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
WebCollab
Version : 3.52
Votes: 7

Screenshot

WebCollab is a collaborative web-based system for projects and project management. WebCollab is easy to use, and encourages users to work together. The software is functionally elegant and secure without being cumbersome for users, or graphically intensive. The software is ideally suited to tracking multiple projects and innumerable small tasks across an organisation of any size. If you have reminder notes stuck all over your desk, then you need WebCollab!.

  Space Required : 2.25 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

  Release Date : 07-02-2022

Features
  • Easy to read and intuitive screen layouts. Most users can use WebCollab without training
  • Individual users are assigned rights and permissions.Users can also be put into groups with controlled rights and permissions
  • Projects and tasks progress and approaching deadlines are graphically highlighted
  • Changes are personally highlighted for other users to see
  • Changes and new items can be emailed to affected users
  • WebCollab is fast and stable
  • Secure - particular attention has been paid to security. Only one security report in seven years of use
  • Robust and scalable. Many years of daily production use