ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Faveo Helpdesk
Version : 2.0.1
Votes: 44

Screenshot

Faveo Helpdesk Open source ticketing system build on Laravel framework. Faveo word is derived from Latin which means to be favourable. Which truly highlights vision and the scope as well as the functionality of the product that Faveo is. It is specifically designed to cater the needs of startups and SME's empowering them with state of art, ticket based support system. In today's competitive startup scenario customer retention is one of the major challenges. Handling client query diligently is all the difference between retaining or losing a long lasting relationship.

  Space Required : 268.55 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

  Release Date : 31-03-2023

Features
Unlimited content
Faveo comes with capability to upload unlimited content as many article and faq's.

Ticketing Management
Faveo ticketing management system helps you to manage tickets and queries efficiently and effectively.

SLA Management
Faveo comes loaded with integrated time-assigned resolution and support system based on SLA defined.

Priority Management
Faveo comes loaded with integrated time-assigned priority ticket resolution and support system.

Auto Reply
Faveo comes auto reply system for every ticket raised and reply.

Customer Portal
Faveo comes with customer portal to track ticket status and access knowledge base.

Sort article according to category
Easy to use helps you to sort articles according to categories.

Assign Tickets
Faveo allows assignment of tickets to particular agent as well as departments

Built-In Knowledge Base
Faveo comes loaded with Knowledge base to define FAQ's, An easy way for users to help themselves.