ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Bugs
Version : 1.91f
Votes: 6

Screenshot

Bugs is Simple Issue Tracking for Teams

  Space Required : 14.46 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 08-09-2022

Features
 • Simple: as few features as possible
 • flexible: Bugs doesn't decide whether you should think in term of priorities, types of issues, milestones, etc... Instead, Bugs uses a Tags system that you can set up to match your own way of dealing with stuff.
 • open source: was, is, and always will be.
 • Multilingual: so your clients can feel at home with it.
 • Handy: issues can be written in Markdown, commented so you keep the discussion organized, and have print-screens.
 • Reliable: you get a warning email whenever someone comments, closes or assigns you a bug ticket (unless you did it to yourself, you sick mind).
 • Default Assignee per project
 • Several roles & privileges:
  • User: can only read the issues in the projects they are assigned to
  • Developer: can update issues in the projects they are assigned to
  • Manager: can update issues in all projects, even if they aren't assigned
  • Administrator: can update all issues in all projects, create users and view administration