ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
HTMLy
Version : 2.8.2
Votes: 64

Screenshot

HTMLy is an open source Databaseless Blogging Platform or Flat-File Blog prioritizes simplicity and speed written in PHP. HTMLy can be referred to as Flat-File CMS either since it will also manage your content. HTMLy uses a unique algorithm to find or list any content based on date, category, tag, or author, and the performance will remain fast even if we have thousands of posts and hundreds of tags.

  Space Required : 5.43 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 6

  Release Date : 12-02-2022

Features
 • Admin Panel
  Manage your site with ease using the built-in admin panel
 • Markdown
  Markdown editor with preview, image upload, and draft
 • Taxonomy
  Grouping the contents using categories and tags
 • Content Type
  Blog post, static page, image, video, audio, link, and quote
 • SEO Friendly
  Clean URLs, meta canonical, meta description, and snippets
 • Multi Author
  HTMLy support user role: choose as admin or regular user
 • Comments
  Provides Disqus or Facebook comment integration
 • Widget
  Latest posts, popular posts, related posts, archive, tag cloud
 • Online Backup
  Download your posts and uploaded images as a Zip file
 • File Caching
  HTMLy use aggressive file caching for performance boost
 • Cloud Update
  No more FTP! update your HTMLy installation on the fly
 • Databaseless
  HTMLy is flat-file blog and flat file CMS, no database needed
 • Importer
  Import posts from RSS feed 2.0 into your HTMLy blog
 • Security
  Recaptcha and cryptographic hash to secure the backend