ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
GRAV
Version : 1.7.41.1
Votes: 60

Screenshot

Grav is a Fast, Simple, and Flexible file-based Web-platform. Although Grav follows principles similar to other flat-file CMS platforms, it has a different design philosophy than most. The underlying architecture of Grav is built using well established and best-in-class technologies.

  Space Required : 41.06 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

  Release Date : 10-05-2023

Features
  • Fast : Performance is not just an afterthought, we baked it in from the start
  • Extensible : Grav has a powerful API and sophisticated Package Manager to make it super flexible
  • Enjoyable Content Creation : Use your favorite Markdown editor to create your content online or offline
  • Stellar Performance : Grav intelligently caches content to deliver great performance, regardless of hosting
  • Powerful Content Filtering : Create unlimited taxonomies such as tags, categories, and authors to filter and manage your content
  • Dynamic Content Types : The flat-file nature of Grav lets you define custom fields for any of your pages, including modular content
  • Simple Backups and Restores : Being file based means backing up and restoring your data is super easy, and changing hosts/servers is a breeze
  • Image Media Processing : Dynamic image manipulation to resize, crop, resample, and effects all with automatic caching of images
  • Easy Theme Customization : No need to start from scratch, use Theme Inheritance and then modify the bits you need, allowing for easier update