ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
ZenTao
Version : 17.7
Votes: 17

Screenshot

ZenTao is a leading Open Source project management software, which offers Lifetime Free Upgrade, focuses on software development projects management, and supports Story management, Sprint and task, bug tracking, Scrum, Waterfall, Roadmap, Self-Hosted, Your FREE project management too!

  Space Required : 147.78 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 6

  Release Date : 27-10-2022

Features
 • Leading
   30,000+ team
   200,000+ project
   800,000+ developer
   53% market share in local country
 • Free & Open
   Open source and Not limited to commercial
   Powerful extension mechanism and various plug-ins
   Convenient customized development
   Open on Github
 • Professional
   All lifecycle management of R&D project
   Fine managed stories, cases and defects
   Zero downtime upgrades
   Integrate Git and Svn (pro)
   Word and Excel import/Export (pro)
 • Guaranteed
   ZenTao team engaged in open source from 2004, up to now
   Rapid version iterations and free upgrade forever(even private host)
   Instant and powerful support for 20000+ companies
 • Agile
   Best practice that fully supports Scrum
   Features including test, document, release, plan and backlog
   Agile based but not limited to agile
 • Flexible
   Applicable for different sized team
   Applicable for agile/waterfall management
   Management modules can be used in any combination
   Offer both private deployment and Cloud Apps