ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Webinsta Maillist
Version : 1.3e
Votes: 75

Screenshot

WEBinsta maillist manager is built to provide a centralized mailing list / newsletter system for small to medium website . Its simple yet quite powerfull . It support the standard subscribe and un-subscribe , remote verification , unsubscribe links , attachments and host of other such features . The best of all the total integration is less than 3 lines of code .

  Space Required : 2.48 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 5

Features
  • Very simple integration into existing design ("no index.php ").
  • Several database support.
  • Deletion, setting, editing and other options from a centralized control panel .
  • Suited for a small to medium website .
  • Good looking and fun to work with .
  • Multilingual support ( currently English , German , Dutch ,Spanish and Swedish and many others ) .
  • Templates for a real professional newsletter .