ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Koken
Version : 0.22.24
Votes: 15

Screenshot

Koken is a free content management system designed for photographers, designers and artists.

  Space Required : 11.89 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

  Release Date : 07-08-2017

Features
 • Built for photography
  Your images are your most important asset. Koken treats them with the attention they deserve by including a full-featured management interface that looks and feels like a desktop application.
 • Work and words, together
  Write about portfolio updates, inspiration, or anything that comes to mind. Images, videos, slideshows and content from Flickr, Instagram, Vimeo, SoundCloud and Twitter are a snap to display.
 • Live site previewing and editing
  Setup your navigation, add pages, and edit your site's color and layout with simple point-and-click controls. No HTML experience required.
 • Simple theme controls
  Edit your site's color, layout, typefaces and more with a point-and-click floating panel of options. No HTML experience needed.
 • Custom CSS editor
  Append styles to any theme through an inline CSS editor. Edits immediately appear in the live site preview.
 • Drafts
  Independent draft and live site states so you may make behind-the-scenes changes without affecting your live site.
 • Navigation builder
  Add and remove navigation links with one click. Assign front pages, edit labels, filter data and more.
 • Live preview
  See all site edits instantly inside the site editor. Build exactly the site you want then publish when ready.
 • Filters
  Edit page content order and visibility using tags, categories, favorites or featured criteria.