ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Logic Invoice
Version : 1.2.0
Votes: 16

Screenshot

Logic Invoice is an accounting & invoicing solution, which you can use to build websites and online applications. Best of all, Logic Invoice is an open source project, allowing everyone to freely access the source codes and make their own customisations.

  Space Required : 4.13 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 31-07-2016

Features
Accounting : Create journal entries, manage your accounts and view your chart of accounts.

Invoicing : Keep track of invoices and bill your customers from your administration panel.

Recurring Payments : Automatically generate recurring invoices for your customers.

Reporting : Generate basic reports for accounting, invoices, or recurring payments.

Multi-currency : Supports multiple currencies in your system.

Email Templates : Customisable email notifications to both you and your customers.

Article Pages : Easily add article pages to your website.

Payment Gateway : Collect payments online with integrated payment gateways.

Blog : Keep your customers updated with the built-in blog.

Modules : Supports modules to enhance functionalities.

Multiple Users : Supports multiple administration users.