ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
HumHub
Version : 1.13.1
Votes: 112

Screenshot

HumHub is a free social network software and framework built to give you the tools to make communication and collaboration easy and successful. It's lightweight, powerful and comes with an user-friendly interface. With HumHub you can create your own customized social network, social intranet or huge social enterprise application that really fits your needs.

  Space Required : 154.63 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 12

  Release Date : 25-01-2023

Features
NOTIFICATIONS : Well informed about things related to you.

ACTIVITY STREAM : Monitor work and communications at a glance.

DASHBOARD : Overview and fast access to the most important information.

SOCIAL TOOLS : Post, comment, follow, like and connect with other.

USER PROFILES : The digital business card for each user.

GROUPS : Organize user in departments, branches or anything else.

DIRECTORY : Find spaces, users and groups in a sorted way.

FILES : Share documents, media files and discuss about it.

PUBLIC ACCESS : Share content also with non-registered users.

SEARCH : Find people, discussions and files easily.

MOBILE READY : Use it with all kind of modern devices like smart phones and tablets.