ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Kimai
Version : 1.30.11
Votes: 16

Screenshot

Kimai is a free open source timetracker. It tracks work time and prints out a summary of your activities on demand. Yearly, monthly, daily, by customer, by project, by action ... Kimai does not have to run to do the recording. You can even quit your browser. Your time is still recording until you stop it from any web browser that has access to your installment. It is designed to hold lots of users but you can use it for a single user if you need to.

  Space Required : 218.41 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 03-03-2023

Features
Features
  • Multi-user management
  • Every user has its own timesheet
  • Extensive and role-based permission management
  • Manage customers, projects and activities
  • Track project budgets
  • Record expenses
  • Print invoices in multiple formats (ODT, ODS, HTML)
  • Export data in multiple formats (PDF, XLS, CSV, direct print)
  • SOAP and JSON API