ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Jorani
Version : 1.0.0
Votes: 4

Screenshot

Jorani is a Leave Management System developed in PHP/MySQL. Jorani is designed to provide simple leave and overtime request workflows for small organizations.

  Space Required : 76.04 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 11-10-2020

Features
 • Comprehensive online documentation (French and English).
 • Notifications by e-mail (requested, accepted, rejected and new user).
 • Leave request approval workflow (1 validator).
 • Overtime request approval workflow (1 validator).
 • Leave balance report (filtered by department).
 • Monthly presence report.
 • Export to XLSX (Excel, LibreOffice) in a click (almost all pages of the application).
 • HR users can edit any leave or overtime request.
 • Set your own contracts and leave types.
 • Calendars of leaves (individual, team, collaborators, etc.).
 • Describe your organization in a tree structure and attach employees to entities, define a supervisor per entity.
 • Non working days (weekends and day offs) can be defined on a contract so as to automatically calculate the duration of a leave and to display them in the calendar.
 • REST API (OAuth2) fully documented and examples with PHP clients.
 • LDAP Authentication (OpenLDAP, AD, etc.).
 • OAuth2 Authentication (only Google+ at the moment).
 • Available in English, French, Spanish, Italian, German, Dutch, Russian, Ukrainian, Persian, Khmer, Vietnamese, and Turkish.