ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
TangoBB
Version : 1.5.1
Votes: 6

Screenshot

TangoBB is a project for a new and simple bulletin board. Bigger improvements, better experience. Continuing to create a forum software that is easy to use.

  Space Required : 15.12 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 24-07-2015

Features
  • Customisable : Highly customisable from theme management to usergroup editing.
  • User Friendly : The administration interface is easy to use and understand with interchangeable UI.
  • Gravatar Support : Use Gravatar as profile picture or upload one directly onto your forum.
  • Extension System : Easily create extensions to add additional features to your forum.
  • Mutiple Language Support : TangoBB allows you to change or create languages for the front-end of your forum.
  • Private Messages : User-to-user private conversations with unread message notifications.
  • Admin Terminal : Single-line commands that can be used to do functions without having to click through multiple pages.
  • Theme Editor : Edit themes in the administation panel with a simple interface.