ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Concrete CMS
Version : 9.1.2
Votes: 512

Screenshot

Concrete CMS makes running a website easy. Go to any page in your site, and a editing toolbar gives you all the controls you need to update your website. No intimidating manuals, no complicated administration interfaces - just point and click.

  Space Required : 176.06 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 22

  Release Date : 15-09-2022

Features
  • WYSIWYG text editor
  • In-context editing toolbar