ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
SeedDMS
Version : 6.0.21
Votes: 25

Screenshot

SeedDMS is an easy to use but powerful Open Source Document Management System based on PHP and MySQL or sqlite3. Many years of development has made it a mature and enterprise ready plattform for sharing and storing documents.

  Space Required : 116.69 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 21-11-2022

Features
  • Documents and Folders : SeedDMS manages documents and folders very similar to a file system on your hard disk. But it offers much more when it comes to additional meta data like the author, keywords, a description, and arbitrary attributes.
    Each document has at least one version which is the actual content of the document. Any update will create a new version, while keeping all the old ones.
  • Meta data, Searching : A document is more than a file. It has extra metadata, can have any number of versions, be related to other documents, may even have attached files, has access rights and can be run through a workflow before it is released. The most common document types like PDF, MS Word, MS Excel can be indexed for full text search.
  • Workflow : LetoDMS always had a simple workflow management requesting review and approval before a document is released. Since version 4.0.0 SeedDMS has a fully new workflow engine has been added which allows arbitrary self defined workflows.