ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
SCHLIX CMS
Version : 2.2.7-2
Votes: 5

Screenshot

SCHLIX CMS is a lightweight, extensible content management system for publishing websites and blogs with friendly user interface. It also features multisite, versioning for easy backup and restore of articles, multi-site, XML sitemap for search engine submission. Bootstrap and Font Awesome are also built-in.

  Space Required : 30.08 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 12-06-2021

Features
  • Extensible API for 3rd-party Application Development. You can choose from pre-defined data structures and extend the existing classes to create your own business directories, e-commerce, student database, etc
  • WYSIWYG Editing. User-friendly content editing . Insert images easily through upload
  • Drag and Drop. Drag and drop is standardized through all classess in the administration.
  • RSS support for contents/blog.
  • Captcha support to reduce spamming attempt.