ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Composr
Version : 10.0.43
Votes: 177

Screenshot

Composr is a very flexible CMS with advanced social, interactive and dynamic functionality. Hundreds of features are available out of the box, as well as building blocks, and further addons.

  Space Required : 49.33 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 22

  Release Date : 22-07-2022

Features
Banners
  • Multiple campaigns : Each one can specify it's own width-by-height (e.g. skyscraper).
  • Smart banners : Integrate text-banners into your content via keyword detection.
  • Broad media compatibility : Image banners, flash banners, external banner rotations, and text banners.
Search engine
  • Choose what is searchable
  • Boolean and full-text modes
  • Keyword highlighting in results
  • Search boxes to integrate into your website
Featured content
  • Random quotes : Put random quotes (e.g. testimonials) into your design.
  • Showcase popular content : Automatically feature links to your most popular downloads and galleries.
  • Tags : Set tags for content and display tag clouds.