ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
TYPO3
Version : 11.5.27
Votes: 24

Screenshot

TYPO3 is a free Open Source content management system for enterprise purposes on the web and in intranets. It offers full flexibility and extendability while featuring an accomplished set of ready-made interfaces, functions and modules.

  Space Required : 69.90 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

  Release Date : 09-05-2023

Features
  • Rich Text Editor (RTE) : Multiple RTEs with Microsoft Word-like icons, support for Win/IE, Mac/Safari and Mozilla Firefox on all platforms; WYSIWYG editors are highly configurable - buttons and CSS styles can be added and removed.
  • Intuitive UI : The site is organized and displayed in the backend in a page-tree format that duplicates the structural layout of the site. File management functions are displayed in a directory-tree format that duplicates the directory structure of the installation. This makes finding pages and files easy for content editors.
  • Configurable UI Levels : Customizable/Skinnable backend interface for editors (expert or newbie interfaces); Help icons are located beside most functions.
  • Undo / History : TYPO3 CMS has an unlimited history. You can undo any change you make on the site.
  • Frontend or Backend Editing : Users can choose to edit in either the frontend (directly on the webpage) or the TYPO3 CMS backend.