ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Miniflux
Version : 1.2.4
Votes: 6

Screenshot

Miniflux is a minimalist and web-based RSS reader.

  Space Required : 1.34 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 04-01-2018

Features
  • Responsive design, works with your smartphone, tablet or desktop
  • Send your bookmarks to Pinboard, Wallabag or Instapaper
  • Compatible with the Fever API, read your feeds through existing mobile and desktop clients
  • Use the Bookmarklet to subscribe to a website directly from any browsers
  • Import and export your subscriptions by using the standard format OPML
  • Update your feeds from a background task or from the user interface
  • Several themes available
  • External links are opened inside a new tab with a rel="noreferrer" attribute to respect your privacy
  • API to interact programatically with your feeds and items
  • No data locking, host anywhere