ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Unmark
Version : 2020.4
Votes: 4

Screenshot

Unmark is designed to help you actually do something with your bookmarks, rather than just hoard them. A simple layout puts the focus on your task at hand and friendly reminders keep you in line. Filtering options let you find what you're looking for.

  Space Required : 10.17 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 24-11-2020

Features
  • Preview Content Inline
  • Tag & Keep Notes
  • Save from Menu Bar
  • Chrome Extension
  • Import & Export
  • Save Favorite Tweet Links