ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Carbon Forum
Version : 5.9.0
Votes: 22

Screenshot

Carbon Forum is a topic-based high-performance lightweight PHP forum.

  Space Required : 13.79 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

  Release Date : 04-07-2017

Features
  • Mobile version.
  • Real-time notifications push.
  • Discussions Tags based with Quora/StackOverflow style.
  • High FE&BE performance.
  • Full asynchronous design, improve the loading speed.
  • Excellent search engine optimization (mobile adaptation Sitemap support) .
  • Perfect draft saving mechanism.
  • The modern Notification Center (currently supported and @ replies).