ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
OpenSupports
Version : 4.11.0
Votes: 38

Screenshot

OpenSupports is an open source ticket system for giving support to your clients. It provides you with a better management of your users inquiries. The software has tools to manage the tickets, like departments, staff members, custom responses, multi-language support.

  Space Required : 15.70 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 4

  Release Date : 11-01-2022

Features
 • Responsive design
  OpenSupports is responsive, that means it looks well in phones, tablets and desktop computers.
 • Custom Responses
  Don't repeat yourself. With our system you can customize your own templates to respond tickets.
 • Articles and Topics
  Create articles to solve your customer's frequently asked questions (FAQs), and to provide them with How-To Guides about your product or service.
 • Staff members
  Add as many staff members as you want, and assign each of them the set of departments they will respond.
 • Departments
  Every ticket belongs to one department. You can assign each staff member a set of departments he will be in charge.
 • File Attachments
  Staff members and your customers can attach files to comments in tickets. You can decide the maximum size of these files.
 • CSV Import
  You can import users to your OpenSupports via a simple CSV file. Every row should have username, password and email.
 • Notifications
  You can easily see a log of all the last actions that have taken place in your OpenSupports website.
 • Email Templates
  You can customize your email templates for common actions in OpenSupports to look according to your company style.