ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Handesk
Version : 1.4.3
Votes: 7

Screenshot

Handesk is a powerful yet simple Ticketing system, a system that allows to have multiple teams, with multiple users, easy and efficient reporting by all/team/user as well as lead management.

  Space Required : 76.49 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 19-07-2021

Features
  • Multiple : teams You can handle multiple teams with just one account.
  • Rest API : Easy Api to integrate with your projects.
  • Issue tracker : You can escalate the tickets and create issues to your code issue tracker..
  • Email polling : Get your tickets directly from an inbox account.
  • Multilanguage : With a multilanguage UI.
  • Reports : See each of your team analytics.