ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Savsoft Quiz
Version : 5.0
Votes: 11

Screenshot

Savsoft Quiz An open source software to create & manage online quizzes, tests & exams on your website or server.

  Space Required : 41.07 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 17-05-2019

Features
 • Manage users/students
  Create unlimited users
  User can register under group
  Further groups can be assigned into quizzes
  Advance view to analyse user performance. Find in which area (category) user/student is weak. View questions which was answered incorrectly and many more.
 • Create 5 types of question
  Multiple choice single answer.
  Multiple choice multiple answers.
  Short answer or Fillups.
  Match the columns.
  Long answer.
 • Question Bank
  Create and store unlimited questions in question bank and assign into categories and levels
  Add question manually or Import questions from MS excel(.xls) and MS word(.docx) file.
  Note: MS Excel supports text only format and Word file support Text & Image format. Fore more download sample files in online demo. It doesn't support special character or drawing content.
 • Quizzes/Tests/Exams
  Create unlimited quizzes. Set various validations like: Start & end date/time, IP addresses, maximum attempts, assign to groups, view/hide answeres after quiz and many more
  User friendly quiz attempt screen. User can switch question by question number or category. Mark for review later
 • Result/Report
  Result display instantly after submitting quiz. user can view correct answers of questions. Column Chart & Pie Chart for user performance.
  Administrator can generate CSV report of results by selecting group , quiz name and date range. Option to generate PDF certificate.
 • Live Classroom
  Live classroom to share live text with users. Any text typing by admin will be visible instantly to online users. Admin can attach/share any file (image, pdf, ppt, doc etc..) under live classroom.
 • Login with WP
  Integrated login system with your WordPress website. Your user's don't need to re-register new account with quiz application. Same WP credentials will works with Savsoft Quiz