ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Atlantis CMS
Version : 2.0.4
Votes: 13

Screenshot

Atlantis CMS is open source web software that you can install on your web server to create your website, blog, community or network.

  Space Required : 53.15 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

  Release Date : 26-03-2019

Features
 • Agencies & Marketers
  • Visual layout, template and menu building
  • Snappy, real time on-page editing
  • Rapid codeless page creation
  • Intuitive CMS search and content discovery
  • Simple image upload and management
  • Instant image optimization for responsive and mobile
  • Integrated SEO tools and free-form URLs
  • Streamlined version control and content authoring
  • Available support from actual CMS developers
 • Developers
  • Modules : Extend and enrich your projects with modules.
  • Powerful Framework : Atlantis is built on top of Laravel 5.x, world's leading PHP Framework.
  • Themes : Skin your projects with a custom theme using your favorite css framework!
  • Community : You can join our Slack channel for community support.