ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Framadate
Version : 1.1.19
Votes: 1

Screenshot

Framadate is an online service for planning an appointment or making a decision quickly and easily. No registration is required.

  Space Required : 10.83 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 23-12-2021

Features
  • Create a poll
  • Define dates or subjects to choose from
  • Send the poll link to your friends or colleagues
  • Discuss and make a decision