ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Plikli CMS
Version : 4.1.5
Votes: 10

Screenshot

Plikli CMS is the Phoenix that rose from the ashes of Pligg and Kliqqi, hence the name PliKli!

  Space Required : 14.43 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 05-10-2019

Features
  • Plikli Settings : Plikli CMS Dashboard contains all the settings you need to configure your site, using Edit-In-Place feature, and run it. You can activate/deactivate features and change sizes and permissions!
  • Plikli Manage : The Manage Section in the Dashboard provides Admins with a complete visual of users activity and allows them to manage and control all the important features that run in the front-end of the CMS, I.e. Submissions, Comments, Users accounts, Groups, Static pages, Categories, Error log, File and MySQL Backup!
  • Plikli Modules & Widgets : Plikli CMS Modules and Widgets are like plugins in WordPress; they extend functionalities and features without altering the core files. Plikli CMS includes 28 Modules, out of which 6 are pre-installed, and 7 Widgets, with 4 pre-installed. All installed Modules that have their own settings, will appear in the left side bar of the Dashboard for easy access. Modules and Widgets are constantly updated and more are being created to enhance the functionality of the CMS!