ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Hubzilla
Version : 8.0
Votes: 24

Screenshot

Hubzilla is a powerful platform for creating interconnected websites featuring a decentralized identity, communications, and permissions framework built using common webserver technology.

  Space Required : 86.14 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 2

  Release Date : 13-01-2023

Features
  • PLUGINS : Hubzlla is extensible. Build entire web apps as plugins and leverage the power of the grid to handle access control and data distribution.
  • WEB BUILDING TOOLKIT : Use the comanche webpage description language and the Webpages tool to build modular, identity-aware, and shareable web page elements.
  • SOCIAL NETWORKING : Social networking is in Hubzilla's DNA, baked into its core. Use a channel to represent yourself and make connections (i.e., "friends") to share with others. Support for federation with Diaspora, Friendica and others via plugins.
  • CLOUD FILE STORAGE : Connect your channel's file storage to your local file system using standard WebDAV. Share or publish your files with the ubiquitous fine-grained access control.
  • Themes : The web interface is highly customizable, with native support for theme development. Brand your hubs for your community or business.
  • Events : Coordinate and share calendar events with anyone using the native calendar functionality. Import/export between popular calendar formats.