ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
WhatACart
Version : 2.0.7
Votes: 7

Screenshot

WhatACart the most customizable eCommerce platform for building your online business. WhatACart is Open source ecommerce software designed feature rich and tailoring to your needs. Try out this easy to use software.

  Space Required : 101.59 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 23-10-2022

Features
  • Responsive Design
  • Orders Management
  • Catalog Management
  • Ratings and Reviews
  • Payment Options
  • Shipping Options
  • Tax Management
  • Multi Store Support
  • Multi Language Support