ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
NukeViet CMS
Version : 4.5.03
Votes: 14

Screenshot

NukeViet CMS is multi Content Management System. NukeViet CMS is the first opensource CMS in Vietnam. The lastest version - NukeViet 4 coding ground up support lastest web technologies, include reponsive web design (use HTML 5, CSS 3, Composer, XTemplate), jQuery, Ajax...) enables you to build websites and online applications rapidly. With it own core libraries built in, NukeViet 4 is cross platforms and frameworks independent. By basic knowledge of PHP and MySQL, you can easily extend NukeViet for your purposes.

  Space Required : 30.30 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 24-12-2022

Features
  • With it own core libraries built in, NukeViet 4 is cross platforms and frameworks independent. By basic knowledge of PHP and MySQL, you can easily extend NukeViet for your purposes.

  • NukeViet core is simple but powerful. It supports abstract modules which can be duplicated. So, it helps you create automatically many modules without any line of code from existing abstract modules.

  • NukeViet supports installing automatically modules, blocks, themes at Admin Control Panel and supports packing features which allow you to share your modules to web- community.

  • NukeViet fully supports multiple languages for internationalization and localization. Not only multi-interface languages but also multi-database languages are supported. NukeViet supports you to build new languages which are not distributed by NukeViet.