ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
CE Phoenix
Version : 1.0.8.20
Votes: 319

Screenshot

CE Phoenix is a powerful ecommerce shop ready to use out of the box, putting you online and in full control of your business right from the start. Your customers will love the modern, responsive design that will not only make your website look great on all mobile viewing devices but also perform at speed whilst giving you the power to create an individual and unique look to your shop with just a few clicks! CE Phoenix is packed with many first class utilities as standard but its modular software design lets you add many more with no programming skills required. The full suite of product, shipping and payment options included will let you sell thousands of products in any number of categories worldwide in any currency or language providing a seamless customer experience.

  Space Required : 3.85 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 19-11-2022

Features
 • Compatible with and 100% responsive on all major browsers and devices using Bootstrap.
 • Intuitive and responsive full featured Administration Dashboard.
 • Multi-lingual, set up as many languages as you wish.
 • Multi-currency support including currency updating via European Central Bank.
 • Unlimited number of products and categories.
 • Product page layouts limited only by your imagination.
 • Sell physical and virtual products.
 • Automatic setup of Paypal and other payment systems.
 • Shipping modules including weight-based and zone-based.
 • Easy to set up SSL Support.
 • Full tax functionality.
 • Easy module installations with just a few clicks.
 • Hook listeners for extra flexibility for developers.
 • Hundreds of modules available including PRO code.