ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Magento 2.4.2
Version : 2.4.2-p2
Votes: 0

Screenshot

Magento is an Open Source ecommerce web application launched on March 31, 2008. It was created by Varien, building on components of the Zend Framework.

  Space Required : 563.50 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 11-08-2021

Features
 • Marketing Promotions and Tools
 • Analytics and Reporting
 • Search Engine Optimization
 • Site Management
 • Catalog Management
 • Catalog Browsing
 • Product Browsing
 • Mobile Commerce
 • International Support
 • Checkout
 • Shipping
 • Payment
 • Customer Service
 • Customer Accounts
 • Order Management