ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
PrestaShop 1.6
Version : 1.6.1.24
Votes: 2632

Screenshot

PrestaShop e-Commerce Solution was built to take advantage of essential Web 2.0 innovations such as dynamic AJAX-powered features and next-generation ergonomy. PrestaShop guides users through your product catalog intelligently and effortlessly, turning intrigued visitors into paying customers.

  Space Required : 59.95 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 44

  Release Date : 02-05-2019

Features

Front-office

 • Featured products on homepage
 • Top sellers on homepage
 • New items on homepage
 • 'Free shipping' offers
 • Cross-selling (Accessories)
 • Product image zoom
 • Order out-of-stock items
 • Customer subscription & user accounts
 • Payment by bank wire
 • Google Checkout module
 • Cash-On-Delivery (COD)
 • Preconfigured for Paypal

Back-office

 • Unlimited categories & subcategories, product attribute combinations, product specs, images, currencies, tax settings, carriers & destinations
 • Real-time currency exchange rates
 • Inventory management
 • Unlimited languages & dialects
 • 100% modifiable graphic themes
 • Newsletter contact export
 • Alias search
 • SSL encryption
 • Visitors online
 • Customer groups