ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
BellaBook
Version : 3.7
Votes: 42

Screenshot

BellaBook is a small and simple PHP guestbook. It works using "flat files" - that means no need to fiddle with complex MySQL databases! BellaBook has been crafted to provide a feature packed user feedback system with an easy-to-edit coding structure; using CSS to control it all.

  Space Required : 0.08 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

Features
 • Spam word and IP checks/blocking
 • Known spam-bot blocking
 • Basic flood control
 • Optional required fields
 • Built-in theme 'switcher'
 • "Space out" big words to retain layout shape
 • Optional entry moderation feature
 • Pagination as standard — in admin panel as well
 • Optional emoticons included
 • Optional spam-preventing captcha
 • CSS based layout, tables for entry display & valid XHTML pages
 • Line breaks in entries
 • New: inline sanitisation
 • New: hidden field spambot 'trap'